Serbest Yeminli Tercümanlık Hizmetleri

Serbest Yeminli Tercümanlık Hizmetleri

Serbest Yeminli Tercümanlık Hizmetleri

SERBEST YEMİNLİ MÜTERCİM&TERCÜMAN (FREELANCE CERTIFIED TRANSLATOR&INTERPRETER)

Yeminli tercüman, hem şahıslar için hem de kurumlar için resmi makamlara sunulacak olan belgelerin veya resmi değere sahip sözlü çeviriler için çeviri hizmeti yapan kişilerdir.

Tercümanlık hizmeti vermekte olan tercümanlar, Noter Yeminli Tercüman olabilmek için alanında eğitim görmüş oldukları dilin diplomasıyla birlikte noter huzuruna giderek yemin etmektedirler. Yeminli Tercüman sıfatına sahip olan veya olacak tercümanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları elzemdir. Noterde işlemler bittikten ve noter huzurunda yemin ettikten sonra tercümanlar, Yeminli Tercüman niteliğini kazanmakla birlikte aynı zamanda yemin zaptını almaktadırlar. Bu sayede tercümanlar, resmi belgelere imza atabilme ve kaşe basabilme yetkisine sahip olmaktadırlar.

Yemin zaptı nedir ve ne anlama gelmektedir?

Yeminli Tercüman olmanın baş şartından olan yemin zaptları, noterler tarafından hazırlanan belgelerdir. Bu belgeler, tercümanların yeterlilik düzeyini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten imgelerdir.

Yeminli Tercümanlarımızın Çalışma Alanları

Alanlarında uzmanlık seviyesinde olan Yeminli Tercüman arkadaşlarımız, pek çok farklı alanda resmiyet taşıyan belgeler için çeviri yapabilmektedirler.

Bilimsel Tercümeler, Teknik Tercümeler, Tıbbi alanda olan tercümeler, Hukuki Tercümeler, Ticari Tercümeler ve şahıslar için özel evrakların (ölüm belgesi, ikametgâh gibi) tercümeleri, yeminli tercüman hizmeti vermekte olan ekip arkadaşlarımızın başlıca hizmet verdiği alanlardır. Bununla birlikte bu tercüme kategorileri kendi aralarında pek çok farklı alt kategoriye de ayrılmaktadır.

Tercüme Çeşitleri Nelerdir?

Tercümenin, artık yaşadığımız çağ için önemi bu kadar artmışken tercümenin nasıl yapıldığını, hangi işlemlerden geçerek sizlere (müşterilere) ulaştırıldığına da değinmeden geçmek yanlış olur.

İlk olarak, tercümenin durumunu baz aldığımızda karşımıza 2 farklı kategori çıkıyor. Bunlardan ilki yazılı tercüme oluyor, diğeri ise sözlü tercüme oluyor.

1-Yazılı Tercümeler: Yazılı olarak yapılan tercümeler de temel olarak kendi içerisinde 2 alt dala ayrılıyor; yeminli ve yeminsiz tercümeler.

Yeminli ve yeminsiz tercümelerin temel işleniş mantığı belli bir noktaya kadar aynı olsa da küçük detaylar bu iki alt dal arasındaki farkı oluşturuyor.

Yazılı tercümelerin işleniş aşaması ise şu şekilde oluyor:

Müşterilerin, tercüme bürosu veya freelance tercüman ile iletişime geçerek yazılı metinleri teslim etmesi,

Tüm detayları ile birlikte tercümesi yapılacak olan metinleri teslim alan, tercümanlar metni inceler. Yeminli tercümeler rakamsal değer içerebileceği için, yeminli tercümelerdeki bu gibi detaylara ayrıca dikkat edilir.

Metnin incelemesi bittikten sonra hedef dile çevrilir.

Hedef dile çevrilmiş olan tercüme, eğer yeminsiz ise gerekli kontroller tercüman tarafından yapılarak müşteriye ulaştırılır. Eğer tercüme, yeminli tercüme ise önce editörün onayına, daha sonra ise noterin onayına sunularak onay beklenir ve tüm aşamaları geçtikten sonra müşteriye teslim edilir.

2-Sözlü Tercümeler: Sözlü tercümeler de tıpkı yazılı tercümeler gibi temelde 2 farklı ana kategoriye ayrılıyor; ardıl tercümeler ve simultane tercümeler.

Sözlü tercümelerin yapılışı ise anlık gerçekleşeceği için buradaki farkı sözlü tercümenin yapılış şekli (eş zamanlı veya not alarak yapılan olarak) ve tercümanın kendisi belirliyor.

Tüm dillerde yazılı ve sözlü tercüme ihtiyaçlarınız için www.habilhan.com web sayfasındaki iletişim yöntemleriyle irtibat kuru tercüme işlerinizi kolaylıkla ve hızlı bir şekilde çözebilirsiniz.

Tercüman ile Mütercim Arasındaki Farklar

Bizler halk arasında çeviri yapan her kişi için genellikle “tercüman” kelimesini kullanırız. Oysaki her tercüme işini yapan kişiden tercüman olarak bahsetmek doğru değildir.

Bilindiği üzere, tercüme yazılı tercüme ve sözlü tercüme olmak üzere ikiye ayrılır. Tercüman ve mütercim arasındaki farklılıklar da bu ayrımla ilişkilidir. Yazılı tercüme yapanlara “mütercim”, sözlü tercüme yapanlara da “tercüman” adı verilir. Çalışma alanları farklı olan bu kişilerin, dolayısıyla çalışma ortamları ve şartları da farklılıklar gösterir. Şimdi hep birlikte, tercüman ile mütercim arasındaki farklılıklara genel bir göz gezdirelim…

Mütercimler, işleri yazılı metinler üzerinde olduğundan dolayı ofis, ev gibi ortamlarda çalışmalarını sürdürebilir. Buna karşılık, tercümanlar sözlü kaynakların çevirilerini yaptıkları için çalışma ortamları devamlı bir değişiklik gösterir. Bu ortam bir konferans salonu olabileceği gibi, bir TV stüdyosu da olabilir.

Tercümanların iş stresi, mütercimlere oranla daha fazladır. Çünkü tercümanlar, çevirilerini anlık veya birkaç dakika ara ile gerçekleştirir; konuşmacı kaynak dilde yaptığı konuşmasını tamamlar ve tercüman da söylenilenleri, hedef dile çevirerek ilgili kişilere aktarır. Yani denilebilir ki, bir tercümanın çevirisini son derece kusursuz tamamlaması şarttır. Mütercime baktığımızda ise, şunlar söylenebilir: Yazılı metinler üzerinde çeviri yapan mütercimlerin, çalışmalarını tamamlamaları için daha fazla süreleri vardır. Bunun yanı sıra mütercim, geriye dönüp çevirilerini kontrol edebilir ve varsa hatalarını düzeltebilir.

Mütercimler, çalışmalarını ofiste, evde veya diledikleri başka herhangi bir ortamda yürütebilirler; rahat bir çalışma ortamları vardır. Buna karşılık tercümanların, çevirilerini yaptıkları sabit bir ortam yoktur; onların çalışma ortamları, ihtiyaç duyulan her yerdir. Bu bir konferans, kongre, sempozyum veya bir iş toplantısı, özel davet ya da tur gezisi olabilir.

Mütercimler, çevirisi yapılacak metinleri tamamladıktan sonra o günkü mesaisini bitirebilir. Tercümanların bunu yapabilmesi ise, katılım gösterdiği toplantının bitimine bağlıdır.

Dünyada yazılı ve sözlü çevirilerde ağırlıklı olarak İngilizce tercüme kullanılmaktadır.

***

Daha fazla bilgi için:

Tel: 0 (545) 250 06 71

E-Posta: habilhan@hotmail.com

Hakkımızda

Eğitimci / Yazar / İngilizce Öğretmeni / Yeminli Tercüman / Kitap,Dergi,Gazete, Internet Sitesi Editörü / Medya Danışmanı / Organizatör/ Tarih Doktora Öğrencisi / Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitmeni, Amatör Fotoğrafçı (...)

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Online : 3
Bugün Tekil : 76
Bugün Çoğul : 222
Dün Tekil : 72
Dün Çoğul : 242
Toplam Tekil : 25737
Toplam Çoğul : 220894